14 A 14 B

Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv

Östergötlands Arkivförbunds skriftserie nr. 14, 2008. Börje Hjorth och Roy Andersson. Utgiven tillsammans med Sveriges hembygdsförbund. Slutsåld.

I många byar och gårdar står det kistor med gamla handlingar. Innehållet kan variera, ofta handlar det om skifteshandlingar, kartor, köpehandlingar med mera. Även i kyrkan kan det stå en kista med handlingar som belyser gårdar eller byars historia och ibland hela socknens historia.

En inventering av sådana gårds- och byarkiv har pågått i ett antal län och förhoppningsvis skall denna bok inspirera till inventeringar i flera bygder samt bidra  till att dessa värdefulla arkiv bevaras för framtiden.

Författarna till handboken har varit ansvariga för inventeringen i Östergötland. De gav här hjälp till alla som i sin ägo förvarar gårds- eller byarkiv, samt ger råd om hur man ordnar och sköter dessa arkiv.

Författarna har varit länsarkivarie Börje Hjorth, Östergötlands Arkivförbund och arkivarie Roy Andersson, Östergötlands Arkivförbund och Brukskultur Åtvidaberg.

Handledningen ingår i Sveriges Hembygdsförbunds skriftserie Bygd och Natur nr. 13 och har givits ut i samarbete med Genline AB. Den är tillika nr. 14 i Östergötlands Arkivförbunds skriftserie.

Finns också inskannad som PDF