Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2017 års Kulturarvspris till Carl-David Söderback i Rejmyre. Genom priset vill Östergötlands Arkivförbund uppmärksamma Carl-Davids engagemang i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre där han inte minst är driven i arbetet med Reijmyre Glasbruks arkiv.

Carl-David blev medlem i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 1978 och är sedan 2003 dess sekreterare. Han har bl.a. varit verksam som en av projektledarna då det föreningsdrivna Reijmyre glasmusum byggdes om. I arbetet med föreningens egna arkiv och samlingar är han en nyckelperson som bl.a. resulterat i att föreningen anslöt sig som medlemsarkiv i Östergötlands Arkivförbund.

Carl-David är en av eldsjälarna som tar ansvar för Reijmyre Glasbruks arkiv och just nu pågår förberedande arbete inför en leverans till Östergötlands museum och Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena. Arbetet med glasbruksarkivet är av stor vikt och är inte bara en lokal angelägenhet för Rejmyre utan betydelsefullt för såväl regionen som nationellt.

Genom Carl-Davids insatser bevaras och tillgängliggörs Rejmyres historia för kommande generationer. Han är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2017 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.

Priset, som består av en glasklocka formgiven av Tyko Axelsson, delades ut av Östergötlands Arkivförbunds ordförande Peter Kristensson under Kulturarvsdagen i Gusum den 10 maj 2017.