Planeringen inför Arkivens dag påbörjades under våren och länsarkivarien har deltagit vid de nationella mötena i Stockholm, under vår och höst, och där varit driven i att utveckla Arkivens dag. Årets tema har varit Gömt eller glömt. Vi har som vanligt varit samordnare för länets samtliga arrangemang vid de östgötska arkiven och det här året uppmärksammades dagen på 20 platser i länet:

Brukskultur Åtvidaberg, Flygvapenmuseum, Föreningsarkivet i Mjölby kommun, Gryts hembygdsarkiv, Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, Kisa bibliotek (regionalt samarrangemang) Krokeks Lokalhistoriska Arkiv, Kvillinge föreningsarkiv, Linköpings stadsarkiv/Linköpings stiftsbibliotek, Memmingsforskarna, Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings stadsarkiv, Ringarums hembygdsarkiv, S:t Ragnhilds gille i Söderköping, Släktforskarna i Norrköping, Sya hembygds- och fornminnesförening, Vikbolandets arkiv- och historieförening, Vånga hembygdsarkiv, Åtvidabergs kommunarkiv och Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv.

Vid centralarrangemanget i Kisa deltog följande 16 organisationer: Café Columbia, Horn-Hycklinge föreläsningsförening, Kinda kommunarkiv, Kinda Lokalhistoriska Arkiv, Kisa Emigrantmuseum, Kisa Västra Eneby hembygdsförening, Linköpings stadsarkiv, Peter Casselsällskapet, Regionarkivet i Östergötland, Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena, Studieförbundet Bilda Sydöst, Svenska kyrkan, Södra Kinda Bygdegille, Östergötlands Arkivförbund, Östergötlands museum och Östgöta Genealogiska Förening.

Arkivens dag uppmärksammades relativt brett i media tack vare pressmeddelanden, lokal marknadsföring, m.m. Ett flertal tidningsartiklar skrevs och länsarkivarien pratade i P4 Östergötland. Nytt för i år var att vi lät några föredragshållare vid samarrangemanget prata in korta filmer som vi kunde sprida på sociala medier, vilket slog mycket väl ut, sett till visningsstatistiken.

Samarbete mellan föreningar och andra organisationer resulterade i ett brett program i Kisa med arkivvisningar, utställningar, släktforskningshjälp, filmvisning, skattjakt och ett välfyllt föreläsningsprogram. Lokalhistorikern och författaren Joakim Johansson föreläste om bygget av Kinda kanal, författaren Camilla Smedberg berättade om ett bedrägeri i Kisa socken på 1800-talet och medieprofilen Melker Becker pratade om hur han arbetar med att berätta hemlig historia. Alla dagens föredrag lockade minst 50 besökare.

Under dagen kom runt 110 besökare till biblioteket i Kisa, utöver de vanliga biblioteksbesökarna. I vanlig ordning lockade även Norrköpings stadsmuseum många besökare med sitt rika och genomarbetade program, som lockade 136 personer.

Sammanlagt var det 38 arrangörer vid alla arrangemang i länet som totalt räknade in 714 besökare under själva dagen. Inräknat besökarna vid de utställningar som stod under längre tid är antalet besökare hela 3 247 st. Det som drog i särklass flest besökare var samlingsutställningen på Kisa bibliotek under tre veckor, där även lokalhistorisk film visades.

Av de totalt 3 247 besökarna var det cirka 4 % barn i åldern 0-18 år, 3 % 19-25 år, 14 % 26-50 år, 25 % 51- 65 år och resterande cirka 54 % 65 år eller äldre. Könsfördelningen var 51 % kvinnor och 49 % män (2018 var könsfördelningen 51,33 % kvinnor och 48,57 % män).

Ladda ner affischen till utställningen i Kisa (länk).

Ladda ner programmet för samarrangemanget i Kisa(länk). 

Ladda ner Östgötaprogrammet 2019 (länk).