Kulturarv Östergötland
Mötesplats för alla som arbetar eller är intresserade av länets kulturhistoria, bl a många nyttiga databaser.

Broar till Historien
Webbportal och verktyg för dig som pedagog på skola eller kulturarvsinstitution. Inriktningen är forskning och arbete med källor för elever i grundskola och gymnasium.

Riksarkivet och Landsarkiven
Innehåller bl a beståndsregistret NAD för hela landet

Historieportal med senaste nytt om historia
Vill man följa med i den historiska forskningen är denna hemsida den rätta platsen

Forskningsarkivet i Umeå
Här finnas bl a adresser till alla arkiv, bibliotek och muséer i landet.