Dagboksveckan 2016 ägde rum i Boxholms kommun under vecka 39. Syftet var att samla in samtida berättelser, sammanlagt kom 31 bidrag och bland dem lottades tre vinnare. På Arkivens dag den 12 november överlämnades dagböckerna under högtidliga till Monica Länsberg som sköter Boxholms kommunarkiv. Därefter skedde prisutdelningen. 1:a pris på 2500 kr gick till klass 3b på Stenbocksskolan, 2:a pris till Natinael Tawelde och 3:e pris på 1000 kr till Iréne Karlsson. Övriga deltagare fick en varsin bok som Boxholms bibliotekschef Linnea Hermansson valt.

3:e pris tilldelades Iréne Karlsson. Då hon inte kunde närvara vid prisutdelningen fick hon istället besök av länsarkivarie Albin Lindqvist som överlämnade priset.

3:e pris tilldelades Iréne Karlsson. Då hon inte kunde närvara vid prisutdelningen fick hon istället besök av länsarkivarie Albin Lindqvist som överlämnade priset.

 

Klass 3 B i Stenbocksskolan och stående längst till höger Natinael Tawelde.

Klass 3 B i Stenbocksskolan och stående längst till höger Natinael Tawelde.

Länk till radioreportage inför dagboksveckan i Boxholm.