Årets första månader är ofta intensiva för föreningsmänniskor. Det gånga året ska summeras och den nya planeras och alltsammans ska presenteras på årsmötet. För vår del kommer årsmötet att äga rum på Hemgården i Norrköping torsdagen den 17 mars kl. 18:30. Kallelsen har skickats ut i början av året, men den går också att ladda ner genom att trycka här.

Efter vårt årsmöte kommer Jan-Erik Svenblad att prata om Doverstorps flyktingläger som drevs på 1940-talet utanför Finspång. På bilden syns Jan-Erik föreläsa under Arkivens dag. Foto: Kjell Oskarsson.