Årsmöte 2021

Den 25 mars 2021 hålls årsmöte. Redan i fjol var vi snabba att ställa om och höll ett digitalt årsmöte som en följd av pandemin. Även i år kommer mötet ske digitalt i mötesprogrammet Zoom.

Alla medlemmar har rätt att anmäla ett ombud som får handlingar och länk till mötesrummet skickat till sig inför mötet. Kvällen inleds 18:00 med en ett föredrag av Carina Milde, intendent på Arbetets museum, med rubriken EWK och tecknad satir som det fria ordets röst – om politisk illustration som verktyg i samtal om demokrati.

Själva årsmötet påbörjas cirka 19:00. Anmälan till årsmötet sker till Albin Lindqvist senast den 10 mars på albin@arkivost.se

Östergötlands Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening med ändamål att:

  • vara en resurs för och samordna de lokala enskilda arkiven i länet
  • verka för att göra samlingar tillgängliga för allmänhet och forskare genom centrala register och databaser.
  • inventera, förteckna, vårda och bevara arkivhandling
  • väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de enskilda arkiven i Östergötland
  • förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över

Verksamhetshandlingar

Verksamhetsberättelse 2019 (länkt till PDF-dokument)

Stadgar (PDF)

Äldre verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016 (länk till PDF-dokument)
Verksamhetsberättelse 2015 (länk till PDF-dokument)
Verksamhetsberättelse 2014 (länk till PDF-dokument)
Verksamhetsberättelse 2013 (länk till PDF-dokument)

Anslagsgivare

Vår verksamhet finansieras genom medel från staten och regionen som från 2012 förmedlas av Region Östergötland (före 2015 Regionförbundet Östsam) inom Samverkansmodellen. Vi verkar inom området regional enskild arkivverksamhet som är utpekat av Kulturrådet som ett av flera prioriterade verksamhetsområden. Utöver grundanslaget söker vi även projektanslag från stiftelser, kommuner och fonder samt har intäkter genom försäljning av bl.a. böcker samt genom medlemsavgifter m.m.

Genom Samverkansmodellen upphörde tyvärr möjligheten att söka statsbidrag till medlemsarkiven från Riksarkivet. Innan dess förmedlade vi medel till hyllinredning i Norrköping, Linköping, Mjölby, Söderköping, Boxholm, Ydre och Ödeshög. Sammanlagt har vi genom åren mottagit 1.4 miljoner kronor i statsbidrag till inventeringar, hyllinredningar vid de lokala arkiven, datorutrustning och verksamhet inom företagssektorn.

Distriktsorganisationer

Redan från vår start 1984 stadgades att enbart distriktsorganisationer skulle vara medlemmar hos oss. Deras arkiv skulle förvaras i arkiven i Linköping eller Norrköping. Medlemmarna erlägger en årsavgift, där en del går till respektive arkiv, s. k. hyllmeteravgift. Lokala föreningar ansluts till ett lokalt arkiv och lämnar sina handlingar där. Medlemmarna har rätt att sända ett ombud till årsmötet varje år och ingår därmed i vårt högsta beslutande organ.