A-fri_0112

Arkivens dag 14 november 2020: Svart på vitt

 

 

Som en följd av pandemins påverkan i samhället blir Arkivens dag 2020 ett mycket avskalat firande. De flesta arkiv som annars alltid håller öppet hus under dagen, kommer i år hålla stängt. Det blir heller inget regionalt firande i Mjölby kommun, som det först var tänkt.

Istället kommer Östergötlands Arkivförbund ha premiär för projektet Arkivröster i Östergötland, som kommer bli ett flertal filmer från olika östgötska arkiv som läggs upp på vår Youtubekanal. I väntan på Arkivens dag kommer här ett litet smakprov, dock inte helt färdigredigerat.

Arkivröster i Östergötland, förhandstitt (länk).

 

 

 

 

Om Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats i Sverige sedan 1998 och syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemangen står en sammanslutning av organisationer som företräder alla typer av arkiv, såväl föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och landstingsarkiv som statliga arkiv. Sedan 2001 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder och i Östergötland samordnas arrangemangen av Östergötlands Arkivförbund.

Tidigare års arrangemang