20 A 17 A 16 A  10 A

Sedan 1989 ger vi ut en egen skriftserie som handlar om arkiv och lokalhistoria. Alla nummer har finansierats av både oss och externa medel. Vi har också medverkat till och gett ut andra skrifter.

Det kommande numret i vår skriftserie kommer att bli en handbok. Den här gången är vår ambition att göra det enklare att bedriva historisk forskning om företag och näringsverksamhet. Handboken kommer att ge exempel på vilka uppgifter som kan påträffas i olika typer av arkiv. Målet är att handboken är klar till Arivens dag i november 2016.

Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar i Östergötland
Östergötlands Arkivförbunds skriftserie nr. 20, 2013, red. Albin Lindqvist.

Fattigvården i Gammalkil 1717-1828 under tre kyrkoherdars tid
ÖLFA:s skriftserie nr 19, 2011, Annika Johansson, red. Börje Hjorth och Albin Lindqvist.

ÖLFA 25+ Östergötlands Arkivförbund 1984-2010
ÖLFA:s skriftserie nr. 18, 2010, Börje Hjorth.

Höstdagböcker
ÖLFA:s skriftserie nr. 17, 2009, red. Börje Hjorth.

Sagan om de Vita Tu och Den Svarta Madonnan
ÖLFA:s skriftserie nr. 16, 2009, Helena Höglund, red. Börje Hjorth.

Den gamla kistan
ÖLFA:s skriftserie nr. 15, 2008, Börje Hjorth.

Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv
ÖLFA:s skriftserie nr. 14, 2008, Börje Hjorth och Roy Andersson.

Min historia
ÖLFA:s skriftserie nr. 13, 2006, red. Börje Hjorth.

Ett arkivfynd från 1700-talet
ÖLFA:s skriftserie nr. 12, 2005, Börje Hjorth och Karin Sandberg.

En betraktelse över arkiv
ÖLFA:s skriftserie nr. 11, 2004, Börje Hjorth.

Gate upp och gate ner: Folkminnen från Norrköping
ÖLFA:s skriftserie nr. 10, 2003, red. Börje Hjorth.

Immigranter i Östergötland: Förr och nu
ÖLFA.s skriftserie nr. 9, 2001, red. Börje Hjorth.

Om dagböcker: Dagböcker i allmänhet och i Östergötland i synnerhet
ÖLFA:s skriftserie nr. 8, 2000, Börje Hjorth.

Immigranternas kulturarv: Projekt Norrköping
ÖLFA:s skriftserie nr. 7, 1999, Mona Hallström.

Norrköpings Naturhistoriska Förening 1861-1963
ÖLFA:s skriftserie nr. 6, 1997, Börje Hjorth.

Valdemarsviks kommuns föreningsliv: Historia och register
ÖLFA:s skriftserie nr. 5, 1995, Börje Hjorth.

Åtvidabergs kommuns föreningsliv: Historia och register
ÖLFA:s skriftserie nr 4, 1992, Sven Hellström.

Rösträtt och hallon: Den östgötska rösträttsrörelsen
ÖLFA:s skriftserie nr 3, 1991, Sven Hellström.

Mjölby kommuns föreningsliv: Historia och register
ÖLFA:s skriftserie nr 2, 1990, Börje Hjorth

Åsikter om livet En diskussionsklubb 1913-1916
ÖLFA:s skriftserie nr. 1, 1989, Börje Hjorth

Urval av andra publikationer

Lathund för att söka i arkiv i Östergötland
2012, Östergötlands Arkivförbund

Biblioteks – och Arkivguide över lokalhistoriskt material i Östergötlands län
Linköpings universitetsbibliotek publikation nr 47, 1987. Börje Hjorth, Sven Hellström, Inger  Agendal och Gunnel Nilsson.

Alla tiders idrott i Norrköping
2001, Börje Hjorth, medförfattare.

Att sköta en förenings arkiv
Börje Hjorth

Arkiv i Östergötland, arkivguide
2001 producerad av Östergötlands Arkivförbund.

Mannen på järnskölden: Så forskar du och hittar i arkiven i Östergötland
1993, Börje Hjorth.

Norrköpings arbetarrörelses historia. En populärvetenskaplig framställning
Börje Hjorth/Jan Nordström, Norrköping 1989