20 A 20 B

Vår bok Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland

Östergötlands Arkivförbunds skriftserie nr. 20, 2013, red. Albin Lindqvist. Slutsåld.

Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland handlar om målningar på jus och gårdar. Egentligen är målningarna inte särskilt mystiska utan tvärtom väldigt jordnära. Men mystiken kring utövarna, gåramålarna är desto större. Ofta var de vagabonder som ibland rörde sig över stora områden och är svåra att finna i arkiven.

Den här boken är resultatet av Östergötlands Arkivförbunds inventering av målningar som föreställer torp, gårdar, villor, fabriker, affärer och ibland hela byar. Vårt arbete har i första hand fokuserat på de lokala motiven och gåramålningarna ger oss en bild av framförallt landsbygdens bebyggelse. Vi menar att gåramålningarna är en del av gårdsarkiven.

Följ med på en färgsprakande resa till en svunnen tid som tar sin början i 1800-talets senare decennier och fortsätter fram på 1900-talet. Gåramålningarnas ibland tillrättalagda verklighet och kanske inte helt korrekta perspektiv bär ändå med sig stora kulturhistoriska värden som vi vill sprida med den här boken.