18 A 18 B

ÖLFA 25 + Östergötlands Arkivförbund 1984-2010, Historik

2010, Börje Evert Hjorth. Slutsåld.

Ett år efter vårt 25-årsjubileum sammanställdes denna lilla skrift som en slags förlängd verksamhetsberättelse för åren 1984-2010. Där kan man glädjande nog se en spännande utveckling från den blygsamma starten med fem lokala folkrörelsearkiv och ett 30-tal medlemsorganisationer till 40 lokalhistoriska arkiv av 93 medlemsorganisationer. Det viktigaste har dock varit breddningen av ÖLFA till ett arkivförbund. Från att enbart ha arbetat med föreningsarkiv kom vi att omfatta alla typer av enskilda arkiv, inte minst näringslivets arkiv, men också personarkiv, stiftelser, gårds- och byarkiv och på senare år också gåramålningar, som också är en arkivdokumentation av mängder av gårdar.