kfafoal00410kfafoal00405kfafoal00401kfafoal00348.jpg

Från 2019 har vi börjat använda plattformen Topotek, som är ett samarbete mellan flera Europeiska länder. Vi administrerar Topotek Östergötland, där bilder från hela länet kan publiceras. Du hittar databasen här (länk). Är du intresserad av att delta i Topoteket så är du välkommen att kontakta oss.

Under 2019 och 2020 har vi arbetat med att lägga ut en stor flygfotosamling från journalisten Anders Witt i Topotek Östergötland. Läs mer om projektet här (länk).

Vår äldre bilddatabas från 2015 finns kvar parallellt tills vidare. Vi har under flera år uppmanat våra medlemsarkiv att göra sina bilder digitala med hjälp av vår skannerutrustning. De flesta av våra lokala arkiv förvarar fotografiskt material som förtjänar att spridas. Databasen består av bildmaterial från Kvillinge föreningsarkiv , Vånga hembygdsarkiv och Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. Kontakta respektive arkiv om du är intresserad av att använda bilderna.

Bilddatabas