Illustration

För trettonde året i rad ordnades 2017 en dagboksskrivarvecka i en östgötsk kommun. Den här gången skedde det i Vadstena under vecka 41. Syftet var att väcka intresset för dagböcker som arkivmaterial och veckan var ett led i Östergötlands Arkivförbunds projekt Rädda dagboken. Alla i Vadstena kommun var välkomna att delta genom att skriva dagbok från 9-15 oktober.

Dagboksveckan arrangerades 2017 av Östergötlands Arkivförbund, Vadstena kommun och Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena. Som morot lottas tre priser ut om 2 500 kr, 1 500 kr och 1 000 kr och utöver penningpriserna delas också böcker ut till deltagarna. Prisutdelningen skedde under Arkivens dag på Landsarkivet den 11 november och första pris gick till Monica Gabrielsson Lantz, andra pris till Maria Witasp och tredje pris till Evy Thorén.

1:a pris Monica Gabrielsson Lantz (foto: Albin Lindqvist)

1:a pris Monica Gabrielsson Lantz (foto: Albin Lindqvist)

2:a pris Maria Witasp (foto: Kjell Oskarsson)

2:a pris Maria Witasp (foto: Kjell Oskarsson)

3:e pris Evy Thoren (foto: Albin Lindqvist)

3:e pris Evy Thoren (foto: Albin Lindqvist)

Projektet

Projektet Rädda dagboken startade 1997 och var ursprungligen ett samarbete mellan oss, Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Folklivscentrum i Östergötland. Syftet var att rädda dagbokssamlingar till eftervärlden och projektet pågår ännu i vår egen regi. För närvarande har det kommit in cirka 30 dagbokssamlingar. Bland dessa kan nämnas en värdefull 1700-talssamling av handskrifter, ostindiefararen David Pontin, ett unikt arkivfynd, om vilket en bok har utgivits i vår skriftserie.

Som en del i projektet började vi 2005 att ordna dagboksveckor. Dagboksveckorna är en uppmaning till en vald kommuns invånare att skriva dagbok under en höstvecka. Hittills har vi mötts av stor entusiasm och många dagböcker har lämnats in. På så vis skapas ett unikt forskningsmaterial och en samtidsdokumentation.

Genomförda dagboksveckor

Boxholm 2016
Finspång 2015

Söderköping 2014
Ydre 2013
Mjölby 2012
Motala 2011
Valdemarsvik 2010
Linköping 2009
Åtvidaberg 2008
Kinda 2007
Ödeshög 2006
Norrköping 2005