Under Kulturnatten i Norrköping den 24 september gästades vi av Ann Dohse och Anders Köhler från Svenskt Uppfinnaremuseum som visade och berättade om uppfinningar med anknytning till trakten. En lokal uppfinning är Wettexduken som fortfarande tillverkas i Norrköping efter att Curt Lindquist uppfann den 1949. En annan innovation är torrmjölken som vi känner den idag, vilken uppfanns av Ninni Kronberg.

 

På dagen 50 år tidigare avgick det sista ordinarie smalspårståget i Östergötland. Det trafikerade sträckan Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping, en järnväg som i hela sin längd stod klar 1906. Denna järnvägshistoriska händelse uppmärksammades genom ett föredrag av länsarkivarie Albin Lindqvist som delvis gått igenom järnvägsbolagets arkiv. Mycket fokus låg på järnvägens byggnader samt anläggandet av järnvägen.

Länk till 2016 års program.

Tidigare arrangemang
Kulturnatten 2015
Kulturnatten 2014
Kulturnatten 2013