Östergötlands Arkivförbund är en ideell förening som består av olika distriktsorganisationer i länet, företag samt arkivorganisationer som förvarar enskilda arkiv. Enskilda arkiv är alla former av privata arkiv bl.a. från föreningar, företag, gårdar, byar och personer. Vi grundades 1984 och har sedan 2008 ett regionalt uppdrag att vara en resurs för och ha en samordnande roll för de lokala arkiven i Östergötland.