Styrelsen är brett sammansatt och består av 10 ledamöter, varav 8 ordinarie, 2 suppleanter och länsarkivarien som är adjungerad. Dessa är:

 • ordf. Ann-Kristin Eriksson, Östergötland-Holavedens folkdansring
 • vice ordf. Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg
 • Jim Löfgren, Östergötlands museum
 • Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
 • Kristina Edström, Östgöta Genealogiska Förening
 • Carl-David Söderback, Östergötlands hembygdsförbund
 • Mia Sandell, Studieförbundet Bilda
 • Erik Lambot, Centerpartiets Ungdomsförbund
 • Lisbeth Engdahl, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
 • Per Larsson, Kristdemokraterna i Östergötland
 • Albin Lindqvist, länsarkivarie adjungerad

Valberedning

 • Albin Lindqvist, sammankallande, 011-121218, albin@arkivost.se

Årsmöte