17 A 17 B

Höstdagböcker

ÖLFA:s skriftserie nr. 17, 2009, Red. Börje Hjorth. 50 kr.

Dagboksskrivandet har ökat explosivt i hela världen. Vi vet inte hur många som dagligen sätter sig ned och noterar sina tankar, skriver om vad de skall göra och har gjort, vad de drömmer om, om sorger och saknad, om kärlek, passion och förälskelser, existentiella frågor samt vanligt skvaller. Det finns också många som uttrycker sig i diktform och använder dagboken som en slags övning i att skriva och litteraturhistoriken berättar om ganska många författare, som började sin bana som dagboksförfattare. I våra arkiv förvaras ganska många dagbokssamlingar från människor i Sverige från 1500-talet och fram till idag. Den äldsta bevarade dagboken i Sverige är kung Erik XIV:s latinska dagbok från 1566-1567.

Genom projektet Rädda dagboken har vi uppmärksammat dagböcker som källmaterial och från 2005 ordnar vid dagboksskrivarveckor i en Östgötsk kommun varje höst. De dagböcker som lämnas in arkiveras vilket gör att framtidens människor, kanske om flera hundra år, kan få läsa dessa ögonblicksbilder från en höstvecka i Östergötland. I denna lilla skrift har elva personer från fem olika kommuner i länet skrivit en veckodagbok, alla olika och unika, men med den likheten att de alla skrivit om en helt vanlig vecka om hösten.