I Sverige finns det två olika typer av arkiv, offentliga och enskilda. De offentliga arkiven har sitt ursprung i en skattefinansierad verksamhet på myndigheter, landsting och kommuner. De omfattas av ett detaljerat regelverk som säger hur handlingarna ska bevaras och tillgängliggöras.

De enskilda arkiven har skapats av en privat verksamhet, exempelvis av privatpersoner, föreningar eller företag. För de arkiven finns i stort sett inga regler, även fast de kan vara minst lika viktiga att bevara. Därför har Östergötlands Arkivförbund uppdraget att se till att enskilda arkiv sparas och tillgängliggörs som om de vore offentliga.

Staten har bestämt att arbetet med enskilda arkiv på regional nivå är ett prioriterat område, därför har vår verksamhet statsbidrag och ett regionalt bidrag.