Vi har ända sedan starten på 1980-talet varit helt inriktade på att samla in, inventera och förvara material från den enskilda sektorn. Eftersom många av arkiven har försvunnit eller riskerar att försvinna så är inventeringsverksamheten en viktig uppgift. Genom inventeringar skapar vi förståelse för vilket material som finns och bör levereras till arkiven.

DSC09262
Inventering av sockenkistor 2008.

Redan år 1985 genomfördes den första inventeringen, en undersökning av frikyrkoföreningar i Linköpings kommun gjord av Hans Nilsson. Idag har nästan alla länets kommuners föreningar och deras arkiv inventerats. Alla inventeringar har genomförts i samarbete med de lokala arkiven. Det har också genomförts en specialinventering, immigrantföreningar i hela länet år 1999-2001. Vi har också inventerat arkiv efter företag, gårdsarkiv och gåramålningar. Medel till inventeringarna har sökts från olika håll, tidigare från Riksarkivet men också från kommuner, stiftelser och fonder.

Resultatet efter de flesta inventeringarna har publicerats i vår skriftserie och i våra databaser. Är du särskilt intresserad av någon inventering så finns vårt arbetsmaterial tillgängligt för forskning.

2012 Företagsarkiv på landsbygden, Bertil Gustafsson.
2008-pågår Gåramålningar, Albin Lindqvist, Bertil Gustafsson, Kjell Oskarsson.
2008 Sockenkistor, Albin Lindqvist.
2005-2008 Gårdsarkiv, Roy Andersson, Eva Peterson och Bertil Gustafsson.
2004 Företagsarkiv i Norrköpings kommun, Karin Rönnbäck.
2003-2004 Företagsarkiv i Linköpings kommun, Karin Rönnbäck.
2002 Föreningsarkiv i Ydre kommun, Karin Sandberg.
2000-2005 Företagsarkiv i Östergötland, Inger Gustafsson-Seife och Karin Rönnbäck.
2000-2001 Immigrantföreningar i Östergötland, Inger Gustafsson-Seife.
1999 Immigrantföreningar i Norrköpings kommun, Mona Hallström.
1996-1998 Föreningsarkiv i Ödeshögs kommun, Gunilla Wahlén och Börje Hjorth.
1994-1995 Föreningsarkiv i Linköpings kommun, Gunilla Wahlén.
1993-1994 Föreningsarkiv i Valdemarsviks kommun, Gunilla Wahlén.
1992 Föreningsarkiv i Boxholms kommun, Gunilla Wahlén.
1991 Föreningsarkiv i Åtvidabergs kommun Gunilla Wahlén.
1989-1990 Föreningsarkiv i Mjölby kommun, Gunilla Wahlén.
1988 Föreningsarkiv i Söderköpings kommun, Tova Sylvan.
1987 Föreningsarkiv i Finspångs kommun, Anette Kinddahl.
1986 Föreningsarkiv i Norrköpings kommun, Anette Kinddahl.
1985 Frikyrkoförsamlingar i Linköpings kommun, Hans Nilsson.