Bildandet

Efter tio års utredande, konstituerades ÖLFA, Östergötlands Läns Folkrörelsearkiv i november 1984. Initiativet till ÖLFA:s bildande kom från Linköpings Folkrörelsearkiv och ABF-distriktet i Östergötland. Det fanns fem lokala folkrörelsearkiv i länet 1984: Norrköping, Linköping, Motala, Finspång och Kvillinge. Det fanns ingen samordning mellan arkiven i länet, nio kommuner saknade lokala arkiv och inget av arkiven hade riktig arkivkompetens, varför det fanns ett starkt behov av en länsorganisation med en utbildad arkivarie. Detta var också ett villkor för att Östergötland skulle få årliga statsbidrag från Riksarkivet. Vid starten bestod ÖLFA av 20 medlemsorganisationer och fem lokala arkiv. Idag består vi av 80 medlemsorganisationer och 43 lokala medlemsarkiv.

Länsarkivarie sedan 1 april 1985 har varit fil mag Börje Hjorth. Under åren 1986-1998 var Gunilla Wahlén anställd som kanslist. Åren 1993-1997 var Björn Börjeson anställd för att arbeta med ÖLFA:s register. 2012 tillträdde Albin Lindqvist som länsarkivarie och Börje Hjorth arbetade kvar på deltid fram till 2013.

Namnet

Östergötlands Arkivförbund bildades 1984 under namnet Östergötlands läns Folkrörelsearkiv, förkortat ÖLFA. Efterhand som vi breddade verksamheten till mer än folkrörelsearkiv ändrades också namnet till Östergötlands läns Föreningsarkiv 1993. Genom nya stadgar 2001 kom vi att omfatta alla typer av enskilda arkiv, såväl näringslivsarkiv som personarkiv och föreningsarkiv. Namnet ändrades ännu en gång till Östergötlands Arkivförbund, men den gamla förkortningen ÖLFA kom att hänga med. Eftersom den inte längre stämmer utan riskerar att förvilla mer än underlätta, har vi successivt slutat använda förkortningen. Från 2012 är vi Östergötlands Arkivförbund. Tydligt och enkelt.