IMG_6651

Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris 2016 har tilldelats Gunbritt Monell i Horn. Hon uppmärksammas för sina omfattande insatser för lokalhistorisk dokumentation i socknarna Horn och Hycklinge som bl.a. resulterat i över 40 böcker och skrifter.

I nomineringen står bl.a. att läsa:

” Hon har i över 60 år varit en driven kraft för att lyfta socknarna Horns och Hycklinges historia, först som en av initiativtagarna till Horns hembygdsförening och numera inom föreningens efterträdare Södra Kinda Bygdegille.

”Hennes hängivna lokalhistoriska arbete har hittills resulterat i över 40 böcker och skrifter, både som egen författare, redaktör eller medarbetare. Däribland kan nämnas Dialektordbok från Kinda och bokserien Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild. Gunbritt beskrivs som en engagerad person med stark historisk förankring i bygden.”

”Gunbritts dokumentationsiver har bidragit till att sätta Horn och Hycklinge på kartan. Hon är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas hon 2016 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.”

Priset, som består av en glasklocka, delades ut av länsarkivarie Albin Lindqvist under Kulturarvsdagen i Vadstena onsdagen den 27 april.