Vår premiär på Kulturnatten innehöll bl.a. en utställning med Fotoklubben Slutarna som visade exempel på mindre lyckade bilder. Deras udda utställning lockade stort intresse och inför utställningen blev klubbens representanter intervjuade i Radio Östergötland. Vi hade också ett föredrag om gåramålningar och tog emot såväl släktforskare som lokalhistoriker.

Affisch 2013