Vid Kulturarvsdagen i Rimforsa den 9 april mottog Klas Johansson i Boxholm vårt kulturarvspris. På Bilderna syns förutom Klas även länsarkivarie Albin Lindqvist och arkivförbundets ordförande Peter Kristensson.

Nomineringen lyder:
Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2015 års Kulturarvspris till Klas Johansson i Boxholm. Genom sitt hängivna lokalhistoriska arbete har han på ett förtjänstfullt sätt lyft Boxholms historia.

Klas beskrivs som en fantastisk kraft som bl.a. digitaliserat och tillgängliggjort bilder genom webbplatsen www.krafttaget.com som han tog initiativet till 2007. Utöver sin lokalhistoriska forskning beskrivs han om en sann naturälskare och han är också sysselsatt med andra kulturella aktiviteter.

Styrkan med hans arbete är regelbundenheten och sedan 14 år ordnar han på vinterhalvåren s.k. söndagsturer som samlar folk på vandringar till olika platser i Boxholmstrakten där berättelser och historier förmedlas.

Klas är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2015 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.