För att hitta i arkiven krävs förteckningar. Vi lät konstruera ett arkivförteckningsprogram som vi erhöll kostnadsfritt för medlemsarkiven. Men med ökade krav på sökmöjligheter och enklare administration började vi från 2013 att ersätta systemet med Visual Arkiv, vars sökfunktion från 2015 heter Arkivinformation. Från 2017 lades informationen över i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Visual Arkiv är dels mer standardiserat och dels ger det möjligheten att fritextsöka i arkivmaterialet. Dessutom är det utvecklat av Regionarkivet Göteborg och det används av en mängd landsting, kommuner, myndigheter och stora kulturaktörer som Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet.

Med Visual Arkiv har arkivförteckningarna blivit mer standardiserade vilket underlättar de lokala arkivens administration. Men den största vinsten är att förteckningarna blir sökbara i tjänsten Nationell Arkivdatabas (NAD) på nätet.

Sök i medlemsarkivens förteckningar i NAD

sök i nad