12 A 12 B

Ett arkivfynd från 1700-talet

ÖLFA:s skriftserie nr. 12, 2005, Börje Hjorth och Karin Sandberg. 50 kr.
Beställning: info@old.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Man svindlar inför tanken på hur mycket arkivmaterial som försvunnit genom århundradena. Ett känt exempel är när Stockholms slott brann ned på 1600-talet och mängder av handlingar från vår medeltidshistoria gick upp i lågor. Denna bok handlar om handlingar om och av prästen, författaren, läkaren och ostindienfararen David Pontin 1733-1809, en sann upplysningsmänniska med många strängar på sin lyra. Genom hans handskrifter för man en intressant inblick i 1700-talets tankar förmedlade av en skeppspredikant utbildad av Linné, som efter sina Kinaresor slog sig ned i Hägerstads socken i södra Östergötland, där han ägnade stor del av sin tid att bota människor med elektricitet. Läs boken och andas in lite svenskt 1700-tal.

Författarna är länsarkivarie och författaren Börje Hjorth, Norrköping och arkivarien Karin Sandberg, Linköping.