Kontoret i Borkhults herrgård, där bildsamlingen hängde. Okänd fotograf.

Vi kan med glädje meddela att vi släppt drygt 150 fotografier på torp och gårdar från nio socknar. De har alla gemensamt att de hört till det Burenskiöldska fideikommisset som var en stor jordägare fram till 1900-talet. Bilderna är insamlade från tre olika håll, men har ursprungligen ingått i samma samling, som hängde i kontoret på herrgården i Borkhult, som länge var fideikommissets huvudgård. Direktlänk till bilderna i databasen Topotek Östergötland.