Under veckorna 28 – 33 kommer vår bemanning att variera p.g.a. semestertider. Därför kommer vi inte alltid att svara på kontorsnumret 011-12 28 90 och likaså kan svar på e-post dröja. Men vid akuta ärenden finns länsarkivarie Albin Lindqvist på telefon 0709-90 1221.

Vi på Östergötlands Arkivförbund önskar alla en bra sommar!

På bilden syns gåramålaren Carl Johan Westers teckning ”Sommar” (länk till gåramålningsdatabasen).